Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

9 ks nájdených
Telefónne čislo:
+421-385-322-567
Mobil:
0903-256-894
Fax:
+421-385-323-891
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Pod kalváriou 3990/70
Sídlo:
955 01 Topožčany, Pod kalváriou 3990/70

Top Služby:

Telefónne čislo:
0902 489001
Mobil:
(037) 6512023, (037) 6512024
Fax:
(033) 5348392, (033) 5348392
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Paulinska 20
Poštová adresa:
926 01 Sered, Jesenského 62
Sídlo:
926 01 Sered, Jesenského 62
Sídlo:
917 00 Trnava, Paulinska 20

Top Služby:

Telefónne čislo:
042 432 28 09
Mobil:
0905 626 836, 0905 802 510
Web:
E-mail:
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 27/32

Top Služby:

Telefónne čislo:
038 749 9302 - sociálny úsek / 0918 796 321 - zdravotný úsek, 0918 796 323 - ekonomický úsek
Mobil:
0917 990 657 riaditeľka
Web:
E-mail:
Sídlo:
958 01 Partizánske, Nádražná 649/6

Top Služby: