Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
048/413-6038
Mobil:
0905-233-609, 0918-624-400
Fax:
(02) 49101301, (02) 49101301
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Partízánska cesta 71
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Partízánska cesta 71

Top Služby:

Telefónne čislo:
058 / 443 15 06
Mobil:
0911 477 933
Fax:
036 / 635 53 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
981 01 Hnúšťa, O. Klokoča 732/6
Sídlo:
981 01 Hnúšťa, O. Klokoča 732/6

Top Služby: