Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
(052) 7730758, (052) 7730759
Mobil:
00421 903 777 878
Fax:
00421 2 555 672 55
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava, Bajkalská 4
Sídlo:
821 08 Bratislava, Bajkalská 4

Top Služby: