Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

12 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 293 32 84
Mobil:
+421/918 046 136, +421/917 837 118
Fax:
(033) 293 32 83, (033) 230 13 26
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Malženická cesta 3
Sídlo:
917 08 Trnava, Šafárikova 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
038 / 233 37 39
Mobil:
0908 041 119
Fax:
034 165 10894
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Jarná 9
Sídlo:
048 01 Rožňava, Nadabula 183

Top Služby:

Telefónne čislo:
057 486 07 18, 057 486 07 26
Mobil:
0908 289 539
Fax:
057 486 07 11
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topľou, Mlynská 1346
Sídlo:
974 05 Banská Bystrica, Zvolenská 165

Top Služby:

Telefónne čislo:
0908285487
Web:
E-mail:
Sídlo:
038 51 Turčianska Štiavnička, Čsl. armády 355/10

Top Služby: