Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

61 ks nájdených
Telefónne čislo:
031 / 783 36 48
Mobil:
0907 356 636, 0918 934 411
Fax:
036 / 635 53 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Hodská 373/38
Sídlo:
924 01 Galanta, Hodská 373/38

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 / 775 65 56
Mobil:
0907 887 719
Fax:
045 / 532 53 59
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
059 21 Svit, Fraňa Kráľa 273/14
Sídlo:
059 21 Svit, Fraňa Kráľa 273/14

Top Služby: