Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

11 ks nájdených
Telefónne čislo:
0908285487
Web:
E-mail:
Sídlo:
038 51 Turčianska Štiavnička, Čsl. armády 355/10

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 / 642 85 62
Fax:
035 / 642 85 52
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, M.R.Štefánika 3/17
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Nitrianska cesta

Top Služby: