Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

2 ks nájdených
Telefónne čislo:
02 / 635 338 12
Mobil:
0905 259 027
Fax:
(041) 5684591, (041) 5684591
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 05 Bratislava 5, Starhradská 10
Sídlo:
851 05 Bratislava 5, Starhradská 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
054 786 0574
Mobil:
0911 173 101, 0911 173 102
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 04 Žilina - Bitarová, č. 301
Sídlo:
010 04 Žilina - Bitarová, č. 301

Top Služby: