Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

MUDr. Anna Garanová Senková

Telefónne čislo:
058 / 734 52 14
Mobil:
0903 644 284
Fax:
041 / 702 92 22
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožnava, Nám. 1.mája 11
Sídlo:
048 01 Rožnava, Nám. 1.mája 11

Top Služby: