Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

AUTODOPRAVA - WEISS JÁN

Telefónne čislo:
048 470 08 36
Mobil:
0905 971 079
Fax:
048 414 46 29
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
908 41 Šaštín-Stráže, Pri kadúbku 1167
Sídlo:
908 77 Borský Mikuláš, Šaštínska 453/25, Areál PD

Top Služby: