Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Černoch Alois MUDr. - A Syn Michal s.r.o.

Telefónne čislo:
041/558-3186
Mobil:
0905/866-506
Fax:
(048) 4192056, (048) 4192056
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 55 Štiavnik, 165
Sídlo:
013 55 Štiavnik, 165

Top Služby: